• Audit

  Abordarea auditului constă într-o abordare a întregii afaceri. Pentru a putea audita eficient situaţiile financiare ale unei companii este necesară înţelegerea mediului economic în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea întreprinderea auditată, precum şi presiunile şi provocările cu care aceasta se confruntă; astfel, este necesară o planificare a abordării auditului care sa concorde cu mediul economic.

  Mai mult
 • Consultanţă fiscală

  Serviciile oferite de noi îmbină cu succes experiența pe care o deținem în domeniul aplicarea reglementărilor fiscale din România, asistării clienţilor în vederea optimizării strategiei lor fiscale (coroborată cu legislaţia specifică jurisdicţiei din care provin acţionarii acestora şi cu convenţiile de evitare a dublei impuneri aplicabile) şi consilierii acordate cu ocazia verificărilor efectuate de autoritatea fiscală.

  Mai mult
 • Contabilitate, expertiză contabilă și resurse umane

  În satisfacerea necesităţilor clientului, MDA oferă următoarele servicii: 

  Mai mult

Serviciile noastre

 • Activitatea desfăşurată şi expertiza de care dispune MDA acoperă o paletă foarte largă de servicii profesionale, concretizată prin participări la angajamente din sfera auditului financiar, consultanţei financiare şi fiscale, contabilităţii şi evaluărilor.

   

Riscurile asociate situaţiilor financiare ale întreprinderii, atât din punct de vedere al auditului cât şi al afacerii, sunt afectate de un număr de factori. Aceşti factori includ calitatea controlului intern, complexitatea problematicii contabile, subiectivitatea şi posibilitatea ca sistemul de control să nu fie luat în seamă. În evaluarea riscurilor ne vom concentra asupra aspectelor semnificative. 

Oferim o paletă largă de servicii de consultanţă financiară şi managerială menite să asiste clienţii noştri în toate etapele dezvoltării lor şi să-i îndrume pe parcursul derulării celor mai complexe tranzacţii.

Asistăm clienţii noştri în procesele de fuziune, lichidare, dizolvare şi restructurare începand cu elaborarea proiectelor şi urmărirea îndeaproape a stadiilor de evoluţie ale acestora, incluzând procedura şi monografia de înregistrare în contabilitate a rezultatelor.
Experienţa practică şi cunoştinţele considerabile acumulate în diverse situaţii care apar în procesul de conducere ne permit sa identificăm problemele, să culegem informaţiile semnificative, să realizăm analize şi sinteze şi să propunem soluţii de îmbunătăţire a situaţiilor specifice fiecărui client.

Servicii clienti

 • Servicii clienţi
  Contactaţi unul din specialiştii noştri pentru a descoperi soluţiile propuse de noi în vederea soluţionării nevoilor specifice companiilor dumneavoastră.

  E-mail de contact:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.